گروه فنی مهندسی پرهاست
واریز وجه و پرداخت هزینه

شماره حساب و کارتکارت عابر بانک سپه بنام حیدرنیا
5892101069833016


شماره حساب کوتاه مدت بانک سپه کد 268 شعبه فلسطین جنوبی: 268301153011

شماره شبا
IR340150000000268301153011کارت عابر بانک قرض‌الحسنه رسالت بنام مسعود حیدرنیا
5041721024743867
شماره حساب : 501.2946171.1
شماره شبا
IR410700050100112946171001


کارت عابر بانک ملی بنام مسعود حیدرنیا
6037991750040465
شماره حساب : 0103800785001
شماره شبا
IR460170000000103800785001لطفا پس از واریز وجه، اطلاعات شامل تاریخ، کد رهگیری ، مبلغ و شماره تماس را در سامانه پشتیبانی گروه فنی مهندسی پرهاست به آدرس زیر وارد کنید
http://portal.parhost.ir/submitticket.php


-->